Auditime F&P

Auditimet Financiare dhe të Pajtueshmërisë
Përfshinë : 2020
ISA : KNAO

Statusi i të gjitha rekomandimeve

Çështje të reja

 

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 


Auditimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë

Auditimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës

Auditimi i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës

Auditimi i Zyrës së Kryeministrit

Auditimi i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve

Auditimi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Auditimi i Ministrisë së Shëndetësisë

Auditimi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Auditimi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Auditimi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Auditimi i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

Auditimi i Ministrisë së Pushtetit Lokal

Auditimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit

Auditimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme

Auditimi i Ministrisë së Drejtësisë

Auditimi i Ministrisë së Mbrojtjes

Auditimi i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal

Auditimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetsore

Auditimi i Komisionit Rregullativ të Prokurimit

Auditimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit

Auditimi i Universitetit të Prishtinës

Auditimi i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Auditimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil te Kosovës

Auditimi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Auditimi i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

Auditimi i Agjencisë për Shërbime të Navigacionit Ajror

Auditimi i Autoritetit të Aviacionit Civil

Auditimi i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale

Auditimi i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve

Auditimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Auditimi i Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim te Pronave

Auditimi i Agjensisë Kosovare të Privatizimit

Auditimi i Komunës së Gllogocit

Auditimi i Komunës së Fushë Kosovës

Auditimi i Komunës së Lipjanit

Auditimi i Komunës së Obiliqit

Auditimi i Komunës së Podujevës

Auditimi i Komunës së Prishtinës

Auditimi i Komunës së Shtimes

Auditimi i Komunës së Graçanicës

Auditimi i Komunës së Dragashit

Auditimi i Komunës së Prizrenit

Auditimi i Komunës së Rahovecit

Auditimi i Komunës së Suharekës

Auditimi i Komunës së Malishevës

Auditimi i Komunës së Mamushës

Auditimi i Komunës së Deçanit

Auditimi i Komunës së Gjakovës

Auditimi i Komunës së Klinës

Auditimi i Komunës së Pejës

Auditimi i Komunës së Junikut

Auditimi i Komunës së Leposaviqit

Auditimi i Komunës së Mitrovicës

Auditimi i Komunës së Skenderajt

Auditimi i Komunës së Vushtrrisë

Auditimi i Komunës së Zubin Potokut

Auditimi i Komunës së Zveçanit

Auditimi i Komunës së Mitrovicës së Veriut

Auditimi i Komunës së Gjilanit

Auditimi i Komunës së Kaçanikut

Auditimi i Komunës së Kamenicës

Auditimi i Komunës së Novo Bërdës

Auditimi i Komunës së Shtërpcës

Auditimi i Komunës së Ferizajt

Auditimi i Komunës së Vitisë

Auditimi i Komunës së Parteshit

Auditimi i Komunës së Hanit të Elezit

Auditimi i Komunës së Kllokotit

Auditimi i Komunës së Ranillugut

Auditimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Auditimi i Akademisë së Drejtësisë

Auditimi i Telekomit të Kosovës, sh.a.

Auditimi i KRU ''Hidroregjioni Jugor'' sh.a, Prizren

Auditimi i Kompanisë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë, sh.a

Auditimi i KRU "Bifurkacioni" sh.a.

Auditimi i Hekurudhave të Kosovës - TrainKos, sh.a.

Auditimi i KRU ''Hidromorava'', sh.a. Gjilan

Auditimi i KRU ''Prishtina'', sh.a.

Auditimi i Hortikulturës, sh.a, Prishtinë

Auditimi i Postës së Kosovës, sh.a.

Auditimi i KRM ''Pastrimi'', sh.a, Prishtinë

Auditimi i KU ''Drini i Bardhë'', sh.a, Pejë

Auditimi i Administratës Tatimore të Kosovës

Auditimi i Doganës së Kosovës

Auditimi i Fondit në Mirëbesim

Auditimi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, Sherbimet terciare shendetesore- QKUK