Sistem praćenja preporuka

Poslednje ažuriranje: 2021-09-17 15:08:01

Revizije su predstavljene kao „zbirke“, objedinjene prema tipu, predmetu, hronološkim prekretnicama i njihovim preporukama, zajedno sa srodnim nalazima mogu se pratiti i nadgledati ovde.

Beleška: Samo revizije objavljene i odobrene od strane NKRK su dostupne u veb verziji.

Status globalnih preporuka

Nova izdanja

 

Utvrđena područja rizika

 


Revizije F&U

Revizije finansija i usklađenosti
Obuhvata : 2020
VRI: KNAO

RP

Revizije performance
Obuhvata : 2020
VRI: KNAO