Sistem praćenja preporuka

Poslednje ažuriranje: 2023-01-06 09:15:31

Revizije su predstavljene kao „zbirke“, objedinjene prema tipu, predmetu, hronološkim prekretnicama i njihovim preporukama, zajedno sa srodnim nalazima mogu se pratiti i nadgledati ovde.

Beleška: Samo revizije objavljene i odobrene od strane NKRK su dostupne u veb verziji.

Status globalnih preporuka

Nova izdanja

 

Utvrđena područja rizika

 


Revizije F&U

Revizije finansija i usklađenosti
Obuhvata : 2021
VRI: KNAO

RP

Revizije performance
Obuhvata : 2021
VRI: KNAO

RP

Revizije performance
Obuhvata : 2020
VRI: KNAO

Revizije F&U

Revizije finansija i usklađenosti
Obuhvata : 2020
VRI: KNAO