Sistemi i vëzhgimit të rekomandimeve

Përditësimi i fundit: 2021-09-17 15:08:01

Auditimet paraqiten si "koleksione", të grupuara sipas llojit, entitetit, periudhave audituese dhe rekomandimet e tyre, dhe të tillat mund të gjurmohen dhe monitorohen këtu.

Shënim: Vetëm auditimet e publikuara dhe të autorizuara nga ZKA janë në dispozicion në versionin në internet.

Statusi i të gjitha rekomandimeve

Çështje të reja

 

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 


Auditime F&P

Auditimet Financiare dhe të Pajtueshmërisë
Përfshinë : 2020
ISA: KNAO

AP

Auditimet e Performancës
Përfshinë : 2020
ISA: KNAO